Výsledky vyhľadávania pre patriace

ADAMOVE patriace Adamovi
ADELINE patriace Adele
ADOLFOVE patriace Adolfovi
ADOVE patriace Adovi
ADOVO patriace Adovi
ADRIÁNINE patriace Adriáne
ADRIÁNOVE patriace Adriánovi
AKCIDENS nepodstatné, nepatriace k podstate, dočasné, menlivé
ALENINE patriace Alene
ALENINO patriace Alene