Výsledky vyhľadávania pre patriaci tine

SUBATLANTICKÝ patriaci k prechodnej oblasti medzi atlantickým a kontinentálnym pásmom
TININ patriaci Tine