Výsledky vyhľadávania pre peniaze zast

HOTOVIZEŇ peniaze (zastar.)
MONETY kovové peniaze (zast.)