Výsledky vyhľadávania pre premiest

ADVEKCIA prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére
ADVEKCIA prenos, premiestnenie veličiny prúdením v atmosfére
BAGER rýpadlo, stroj na premiestňovanie zeminy
BAGER rýpadlo, stroj na premiestńovanie zeminy, vo volejbale úder do lopty oboma rukami tesne nad zemou, štrkovisko, miesto na kúpanie vytvorené bagrovaním
DISLOKÁCIA rozloženie, rozmiestenie, premiestenie
INVERZIA obrat, obrátenie, prevrat, premiestenie, premiestenie orgánu na iné miesto, v matematike prípad, keď, v permutácii stojí väčšie číslo pred menším, v meteorológii rast teploty vzduchu
INVERZIA premiestnenie orgánu na iné miesto
KYPA bezfarebná forma niektorých farbív, ktoré oxidáciou prechádzajú o svojej farebnej formy, zariadenie na farbenie kypovými farbivami, vrstva zeminy povrchovej bane premiestená kvôli ťažbe do okolia
ODTEKAL tečením sa premiestňoval
ODTEKAŤ tečením sa premiestňovať