Výsledky vyhľadávania pre pianissimo

PPP čo najslabšie (hud.), piano pianissimo (skr.)
PPPP pianissimo pianissimo