Výsledky vyhľadávania pre pitva

NEKROPSIA znalecká obhliadka a skúmanie mŕtvoly, pitva
OBDUKCIA pitevná obhliadka mŕtvoly, pitva, obalenie lieku cukrovou alebo želatínovou vrstvou, aby sa prekryla jeho nepríjemná chuť
SECÍROVAŤ pitvať (zast.)
SECÍROVAŤ zastaralý výraz pre pitvanie
SEKCIA úsek, oddelenie odbor, pitva