Výsledky vyhľadávania pre plášť be

ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABA plášť beduínov
AETOS plasticky zdobený štít strechy
ATILA husársky kabátec, krátky mužský zdobený kabát, kabátec uhorských husárov, husársky kabát, zdobený vojenský kabátec bývalej maďarskej armády, plášť honvéda
BAKELIT syntetická plastická látka používaná pri výrobe spotrebného tovaru, tvrdený plast zo skupiny fenoplastov
BETLEHEM vianočná ozdoba, plastické zobrazenie príbehu narodenia Krista
BURNUS voľný mužský plášť severoafrických Arabov, plášť beduínov
CELULÓZA buničina, polysacharid, základ bunkových stien rastlinných tkanív,používa sa pri výrobe papiera a plastických látok
FESTÓN plastická alebo maľovaná ozdoba v podobe kvetín časť girlandy
FRÍZA plastikou zdobená plocha