Výsledky vyhľadávania pre plat na L

ABAK vrchná platňa oltára
ABAKUS vrchná platňa oltára
ABANDONOVAL prenechal štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALA prenechala štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALI prenechali štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVALO prenechalo štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABANDONOVAŤ prenechať štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJ prenechaj štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla
ABANDONUJE prenechá štátu dovážaný tovar namiesto zaplatenia cla