Výsledky vyhľadávania pre poľnohospodarsky stroj

KOMBAJN strojový komplex vykonávajúci niekoľko po sebe nasledujúcich pracovných úkonov, poľnohospodársky stroj, zberová mláťačka
SENOMET poľnohospodársky stroj
SMYK poľnohospodársky nástroj