Výsledky vyhľadávania pre pohľ

ABSORBÁT pohltená látka
ABSORBÁTOR látka pohlcujúca žiarenie
ABSORBENT látka objemovo pohlcujúca iné látky
ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABSORBOVAL pohlcoval, vstrebával
ABSORBOVALA pohlcovala, vstrebávala
ABSORBOVALI pohlcovali, vstrebávali
ABSORBOVALO pohlcovalo, vstrebávalo
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať, vpíjať, pohltiť, vsať, vsávať, vpiť