Výsledky vyhľadávania pre pohost podn

CECH stredoveká stavovská organizácia remeselníkov alebo obchodníkov, prevádzková alebo výrobná jednotka v rámci podniku, slangový výraz pre dlžobu v pohostinskom zariadení
LOKÁL menší pohostinský alebo zábavný podnik