Výsledky vyhľadávania pre pohrd

BRAVÚRA majstrovstvo, obratnosť, odvážnosť pri neľahkom výkone, ľahkomyseľné pohŕdanie nebezpečenstvom
BRAVÚRA šialená odvaha, riskantná odvaha, ľahkomyseľné pohŕdanie nebezpečenstvom
CYNICKÝ pohŕdavý, bezcitný, bezohľadný
CYNIZMUS prísne mravné učenie filozofickej školy kynikov v starovekom Grécku, mravná otrlosť, pohŕdanie mravnými zásadami, bezohľadnosť
DEŠPEKT opovrhnutie, podceňovanie, pohŕdanie
CHA slovko smiechu, citoslovce pohŕdania, citoslovce smiechu, citoslovce výsmechu
CHJA citoslovce pohŕdania
KAŠĽAŤ pohŕdať niečim
OHRDIL pohrdol
OHRDILA pohrdla