Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre politicky

ADAMS americký politický filozof, viceprezident a druhý prezident USA (John, 1735-1826)
AGITÁCIA ústne alebo písomné šírenie ideí a politických myšlienok s cieľom ovplyvniť mienku jednotlivcov a skupín ľudí
ALDA americký herec, režisér, spisovateľ a politický aktivista (Alan, *1936)
APOLIT apolitický človek
ATENTÁT útok na život z politických pohnútok
AZYLANT uchádzač o azyl, spravidla politický
BANKOKRACIA nadvláda bánk, vplyv bánk na ekonomický a politický život krajiny
BLACKÝ český bojovník proti nacizmu a komunizmu, politický väzeň (Jakub, 1915-2009)
BLOK zoskupenie záujmových alebo politických skupín s podobnými cieľmi
BOK český politický aktivista (John, *1945)