Výsledky vyhľadávania pre poradny zbor biskupa

KONZISTÓRIUM poradný zbor pápeža alebo biskupa, najvyšší orgán niektorých evanjelických cirkví, biskupská kancelária, biskupská kúria