Výsledky vyhľadávania pre portugalský mořeplavec

CABRAL portugalský moreplavec a objaviteľ (Pedro Álvares, cca 1467-1520)
DE ALBUQUERQUE portugalský admirál, objaviteľ a moreplavec (Afonso, 1453-1515)
DEALBUQUERQUE portugalský admirál objaviteľ a moreplavec (Afonso 1453-1515)
DIAZ portugalský moreplavec a objaviteľ (Bartolomeo, asi 1450-1500)
GAMA portugalský moreplavec a objaviteľ (Vasco da, medzi rokmi 1460 a 1469-1524)
MAGALHAES portugalský moreplavec, slúžil španielskej korune, podnikol výpravu, ktorá ako prvá oboplávala svet, osobne ju však nedokončil - zomrel počas cesty, tiež Fernando Magellan (Fernao, 1480-1521)
MAGELLAN portugalský moreplavec, slúžil španielskej korune, podnikol výpravu, ktorá ako prvá oboplávala svet, osobne ju však nedokončil - zomrel počas cesty, tiež Fernao Magalhaes (Fernando, 1480-1521)
TEIXEIRA portugalský moreplavec a objaviteľ (Tristao Vaz, asi 1395-1480)