Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre poskyt

ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ACCORD poskytnúť, po anglicky
ADVOKÁCIA inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie
ADVOKÁT osoba poskytujúca právnu pomoc
ADVOKÁT právnik poskytujúci právnu pomoc
AFFORD poskytnúť, po anglicky
AFFORD poskytovať, po anglicky
AGROKOMPLEX spojenie poľnohospodárskej prvovýroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky
AGROKOMPLEX spolupráca a spojenie poľnohospodárskej výroby s odvetviami poskytujúcimi výrobné prostriedky pre poľnohospodárstvo
ALIMENTÁCIA poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona, výživa, strava