Výsledky vyhľadávania pre potapac

AKVALUNG potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch
AKVANAUT hĺbkový potápač
AMA lovkyňa perál, japonská lovkyňa perlorodiek, ustríc, japonská potápačka
DIVER potápač, po anglicky
FROGMAN potápač, po anglicky
IZOPRÉN nenasýtený uhľovodík, základná jednotka prírodného kaučuku, materiál na výrobu špeciálnych odevov, napr. potápačských skafandrov
KESON pevná skriňa s otvoreným dnom umožňujúca práce pod vodou, potápačský zvon, kazeta so silným pohlcujúcim účinkom na úpravu stropov akusticky náročných miestností
KESÓN potápačský zvon
NEOPRÉN plastická látka získavaná polymerizáciou chloroprénu, podobná kaučuku, používaná na výrobu ochranných oblekov, napr. pre potápačov
SKAFANDER nepriepustne uzavretý potápačský oblek alebo oblek kozmonauta