Výsledky vyhľadávania pre uchádzač, čakateľ

AŠPIRANT uchádzač, čakateľ, kto sa pripravuje na vedeckú prácu
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.