Výsledky vyhľadávania pre pozeral expr

CIVELO pozeralo (expr.)
OČIL pozeral (expr.)
OČILA pozerala sa (expr.)
OČILO pozeralo sa (expr.)
OKÁLIL pozeral sa (expr.)