Výsledky vyhľadávania pre príšlovka

ADVERBIALIZÁCIA transformácia slova k príslovkám
ADVERBIUM príslovka
ADVERBIUM príslovka (gram.)
ČASOM príslovka
ČI príslovka
HOCIKAM príslovka kamkoľvek
KDE príslovka miesta
PRÁVE príslovka (v tej chvíli)
PREČ príslovka miesta
PREČ príslovka vyjadrujúca vzdialenie