Výsledky vyhľadávania pre prístroj a meranie sily

ANEMOMETER vetromer, prístroj na meranie sily a smeru vetra
SILOMER prístroj na meranie sily, merač sily