Výsledky vyhľadávania pre prúdu

ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
ALTERNÁTOR zdroj striedavého elektrického prúdu
AMPÉR jednotka elek. prúdu
AMPÉR praktická jednotka intenzity elektrického prúdu, značka A
AMPÉR základná jednotka elektrického prúdu, značka A
AMPÉRMETER merač elektrického prúdu
AMPÉRMETER prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu
AVOMET merač elektrickej intenzity i napätia, merač napätia prúdu, univerzálny merací prístroj
BIOT staršia jednotka elektrického prúdu
BLACK-OUT výpadok elektrického prúdu vo veľkom meste