Výsledky vyhľadávania pre praj

DOŽIČ dopraj
ENVIOUS neprajúci, po anglicky
CHCI želaj si, praj si
NESEBECKÝ prajný, nezištný
PŘEJE praje po česky
WISHES praje, po anglicky
ŽELÁ praje
ŽIČLIVÍ dobroprajní
ŽIČME prajme