Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre praotec

ABDI praotec Etanov (bibl.)
ABRAHÁM praotec Izraelitov, biblická postava
ÁD praotec kmeňa Ádovcov
ADAM prvý muž (bibl.), druh Evy, prvej ženy, prvý človek, praotec (bibl.)
ADIN praotec rodiny (bibl.)
AHN praotec, po nemecky
AHNHERR praotec, po nemecky
AITHLIOS brat praotca Grékov Helléna, praotec Aitólcov a Epejcov
AMALECH praotec Amalechov
AMMON praotec Amonitov