Výsledky vyhľadávania pre pre francuz

ALESI bývalý francúzsky pretekár, jazdec, pilot F1 (Jean, *1964)
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
ARNAULD francúzsky teológ, predstaviteľ jansenizmu (Antoine, 1612-1694)
AURIOL francúzsky politik, prezident (Vincent, 1884-1966)
AVANT francúzska predložka
BARRE francúzsky politik - premiér (Raymond, 1924-2007)
BAUDELAIRE francúzsky básnik, významný predstaviteľ moderny (Charles Pierre, 1821-1867)
BEAUMARCHAIS francúzsky dramatik, známy predovšetkým svojimi tromi hrami o Figarovi (Pierre-Augustin, 1732-1799)
BERGSON francúzsky filozof, predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života (Henri, 1859-1941)
BOŠ francúzska prezývka Nemcov za 1. svetovej vojny