Výsledky vyhľadávania pre prenos pristroj

KARDAN kĺbová spojka na prenos pohybu medzi dvomi hriadeľmi, zariadenie na udržanie jemných prístrojov vo vodorovnej polohe
SEXTANT prenosný uhlomer, prístroj na meranie uhlových vzdialeností hviezd a na určovanie zemepisnej polohy
TELEFÓN prístroj na prenos zvuku