Výsledky vyhľadávania pre presah

ANDERSON americký spisovateľ science fiction, jeho dielo presahovalo do fantasy (Poul, 1926-2001)
IMANENCIA vnútorná príslušnosť nepresahujúca možnú skúsenosť
PREBYTOK čo presahuje náležitý počet
PREBYTOK čo presahuje potrebný počet
PRESAH presahovanie
TRANSCENDENTÁLNY termín Kantovej filozofie „od počiatku vlastný rozumu a podmieňujúci skúsenosť, nie skúsenosťou získaný“, už rozumu dané, nezískané skúsenosti, presahujúci, prekračujúci
TRANSCENDENTNÝ presahujúci zmyslové aj rozumové chápanie, nadskutočný