Výsledky vyhľadávania pre presvedč

ADVERT presvedčiť, po anglicky
DÔVERUJÚCI presvedčený
EKLATANTNE evidentne, presvedčivo
HYPOCHONDRIA chorobný sklon presvedčovať sa o vlastnom ochorení
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
ILUZIONIZMUS podliehanie ilúziám, názor, že svet je púhe zdanie, ilúzia, opticky presvedčivé zobrazenie dejov alebo vecí
ISTOTA pevné presvedčenie, záruka, nepochybná pravda, zábezpeka
KOGENTNÝ nariaďujúci donucovací presvedčivý pádny
KONFESIA vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla náboženské, vyznanie viery, náboženstvo
KONVERTOVAŤ meniť, zamieňať, meniť vieru alebo presvedčenie