Výsledky vyhľadávania pre prezradí

AVIZOVAŤ informovať, inštruovať, oboznámiť, oznámiť, poučiť, povedať, predniesť, prezradiť
BETRAY prezradiť, po anglicky
DIVULGE prezradiť, po anglicky
REVEAL prezradiť, po anglicky
SPILL prezradiť, po anglicky
UNVEIL prezradiť, po anglicky
UTAJIŤ zatajiť, neprezradiť
ZATAJIŤ neprezradiť