Výsledky vyhľadávania pre priame delenie

AMITÓZA priame delenie bunky
AMOTÓZA priame delenie bunkového jadra zaškrtením
ANAFÁZA tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra
HETEROKINÉZA nepriame bunkové delenie sprevádzané znížením počtu chromozómov
KRYPTOMITÓZA priame delenie bunky s fázami mitózy prebiehajúcimi v jadre
MITÓZA nepriame delenie jadra bunky, karyokinéza
SPERMATOCYT bunka, v ktorej prebieha priame bunkové delenie