Výsledky vyhľadávania pre priame delenie bunky

AMITÓZA priame delenie bunky
KRYPTOMITÓZA priame delenie bunky s fázami mitózy prebiehajúcimi v jadre
MITÓZA nepriame delenie jadra bunky, karyokinéza