Výsledky vyhľadávania pre pribuzenstvo

AFINITA príbuzenstvo (lek.)
AGNÁCIA pokrvné príbuzenstvo v mužskej línii
ASCENDENCIA priame príbuzenstvo, pokrvnosť po predkoch
CENOGENÉZA spoločný pôvod z rovnakého predka, pokrvné príbuzenstvo
ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
ROD príbuzenstvo
RODINA príbuzenstvo
RODOKMEŇ pôvod, príbuzenstvo, príbuzní