Výsledky vyhľadávania pre pricina

AGENS aktívna príčina
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ANLASS príčina, po nemecky
CASUS príčina (odb.)
CAUSA dôvod, príčina, právny proces, kauza
CAUSA príčina, po latinsky
CAUSA BIBENDI príčina, zámienka na pitie, pijatiku
CAUSA MORTIS príčina smrti
CAUSA OCCASIONALIS príležitostná príčina
CAUSA SUI príčina ako taká