Výsledky vyhľadávania pre prieskum verejnej mienky

ANKETA prieskum verejnej mienky, dotazníková akcia, metóda prieskumu
DEMOSKOPIA prieskum verejnej mienky
DEMOSKOPIA prieskum verejnej mienky (odb.)