Výsledky vyhľadávania pre prirovnanie

PARALELA rovnobežka, prirovnanie, obdoba, podobnosť, príklad
PRÍKLAD vzor, prirovnanie