Výsledky vyhľadávania pre prisada pridavna latka

ADITÍV prídavná látka, prísada, prísada do mastív (chem.)
ADITÍVUM prídavná látka, prísada, i aditív