Výsledky vyhľadávania pre prorok

ABAKUK starozákonný prorok v Jeruzaleme, judejský prorok, jeden z prorokov, i Habakuk
AGABUS apoštolský prorok
AMATA otec proroka Jonáša, Jonášov otec (bibl.)
ÁMOS biblický prorok
DANIEL biblický prorok
ELIÁŠ starozákonný prorok
ELIEL praotec proroka Samuela
ELIZEUS starozákonný prorok
HABAKUK jeden z biblických prorokov
HABAKUK judejský prorok