Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre prud

AC alternating current (skr.), striedavý prúd (angl.skr.)
ACUTELY prudko, po anglicky
ACUTO prudko, prenikavo (hud.)
ACUTUS prudký,akútny (lek.)
ADVEKCIA prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére
ADVEKCIA prenos, premiestnenie veličiny prúdením v atmosfére
AERODYNAMICKÝ prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu
AEROHYDRODYNAMIKA náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AEROHYDRODYNAMIKA veda zaoberajúca sa prúdením tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky
AFEKT prudké hnutie mysle, strata kontroly