Výsledky vyhľadávania pre pruh látky

KLOPA pruh látky na otvore vrecka, klopňa (nár.)
KLOPŇA pruh látky na otvore vrecka (nár.)
LÉGA ozdobný pruh látky
OVÍNADLO pruh látky slúžiaci ako obväz
PÁS užší pruh látky
ŠKAPULIAR druh amuletu, časť kňazského rúcha niektorých rádov v podobe širokého pruhu látky s otvorom pre hlavu, splývajúceho vpredu a vzadu cez hábit až ku kotníkom
ŠTANDARDA neveľká, spravidla štvorcová vlajka, koruhva, prapor, doska alebo pruh látky s nápisom neseným v sprievode
TRANSPARENT pruh látky s heslom alebo iným nápisom nosený pri manifestáciach, priesvitný obraz alebo nápis, hodvábny zamat