Výsledky vyhľadávania pre prvý pre

ADAMS americký politik, 6. prezident Spojených štátov a prvý z dvoch, ktorého otec bol tiež prezident (John Quincy, 1767-1848)
AKVINSKÝ taliansky filozof a teológ, prvý zo scholastických cirkevných učiteľov, princeps philosophorum (knieža filozofov), najväčší predstaviteľ katolíckej filozofie, žiak Alberta Veľkého (Tomáš, 1225/1226-1274)
ATATÜRK turecký vojvodca a štátnik, zakladateľ a prvý prezident Tureckej republiky (Kemal, 1881-1938)
AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
BÁDARAJÁNA indický filozof, ktorý prvý raz vyložil základné poučky védánty v diele Brahmasútra alebo Védánta-sútra (2. stor. pred Kr. alebo 3.-4. stor.)
BLATNÝ český spisovateľ (básnik, dramatik, prozaik), divadelný kritik a dramaturg, spoluzakladateľ a prvý predseda brnianskej Literárnej skupiny (Lev, 1894-1930)
BOUDIN francúzsky maliar, popredný predstaviteľ impresionizmu a jeden z prvých maliarov, krajinárov maľujúcich priamo v prírode (Eugene, 1824-1898)
BULÍK slovenský diplomat, právnik a politik, prvý predseda Matice slovenskej v Juhoslávii a organizátor zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny (Ján, 1898-1942)
DAAR somálsky politik, prvý prezident (Aden Abdullah Osman, 1908-2007)
EBERT bývalý nemecký politik, prvý nemecký prezident (Friedrich, 1871-1925)