Výsledky vyhľadávania pre prvok V

ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AKTÍNIUM rádioaktívny kovový prvok, značka Ac
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKTIVOVAŤ uviesť do činnosti, povzbudzovať, urobiť prvok rádioaktívnym
AKTOR aktivizujúci prvok
AMÉBA meňavka, prvok premenlivého tvaru
AMERÍCIUM kovový rádioaktívny prvok, značka Am