Výsledky vyhľadávania pre prvok er

ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
AJANÁMŠA prvok indickej astrológie, meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu
AMERIKANIZMUS americký spôsob života, jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny
DERIVÁTOR počítačový prvok ktorý derivuje vstupnú premennú podľa inej premennej
ERBIUM chemický prvok (Er)
GAMÉTA zrelá pohlavná bunka rastlín a živočíchov, pohlavne diferencované štádium vývoja parazitických prvokov
HÉLIUM inertný plyn, prvok
INVERTOR vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie, operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu
KINETIZMUS umelecký smer vnášajúci do tradičných výrazových prostriedkov dominantný prvok pohybu
OPERAND prvok, s ktorým sa prevádza matematická operácia