Výsledky vyhľadávania pre prvok značka CN

KRYPTÓN chemický prvok, vzácny plyn, značka Kr
LÍTIUM najľahší alkalický kovový prvok, značka Li, ľahký vzácny kov
LUTÉCIUM prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Lu
NEÓN chemický prvok, vzácny plyn, značka Ne
PRAZEODÝM prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Pr
TÁLIUM prvok zo skupiny vzácnych kovov, značka Tl
YTTERBIUM striebrobiely kovový prvok zo skupiny vzácnych zemín, značka Yb