Výsledky vyhľadávania pre prvok znacka TA

IRÍDIUM ťažký a mimoriadne tvrdý kovový prvok značka Ir
LANTÁN chemický prvok, biely ťažný kov, značka La
SAMÁRIUM lantanoidný prvok značka Sm