Výsledky vyhľadávania pre pust

ABANDON opustiť, po anglicky
ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
ABGAL arabský boh púšte
ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)
ABSOLÚCIA odpustenie viny
ABSOLÚCIA rozhrešenie, odpustenie hriechov
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť, vyhlásenie, ktorým sa určitý orgán zbavuje zodpovednosti