Výsledky vyhľadávania pre pustošiť

DEVASTOVAŤ pustošiť, ničiť
NIVOČIŤ pustošiť, ničiť
PLIENIŤ pustošiť