Výsledky vyhľadávania pre rým ne

ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
AGÁT vysoký listnatý strom s výrazne voňavými kvetmi a ostrými tŕňmi, patriaci do čeľade bôbovitých
ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
AMAZONKA príslušníčka starogréckeho mytologického národa bojovných žien pod Kaukazom alebo v dnešnom Kryme
ARAMEJČINA odumrelý semitský jazyk, ktorým boli napísané niektoré časti biblie
ARTEK rekreačné stredisko na Kryme
ARTIKULÁCIA proces, ktorým si jednotlivé sociálne triedy osvojujú kultúrne formy a praxe (sociol.)
ASFALT prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby, prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky a vyrábajú sa z neho izolačné materiály