Výsledky vyhľadávania pre raci

ABDÉRA grécka kolónia v Trácii
ABDÉRA mesto v Trácii
ABÉLARD francúzsky teológ a scholastický filozof - racionalista (Pierre, 1079-1142)
ABSTRAKCIA zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie, abstrahovanie, niečo neskutočné, neexistujúce, myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam
ABSTRAKCIONIZMUS nefiguratívny smer v umení, modernistický umelecký smer, ktorý kladie dôraz na abstraktné, iracionálne prvky
ACOSTA židovský filozof portugalského pôvodu, predstaviteľ racionalizmu, tiež da Costa (Uriel, asi 1585-1640)
AD ILLUSTRANDUM na ilustráciu
ADMINISTRÁTOR správca administrácie
ADMINISTROVAL riadil administráciu
ADMINISTROVALA riadila administráciu