Výsledky vyhľadávania pre rad vecí

ABANDON vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
HYSTERON PROTERON obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí, napr. Javov, obrátená časová a príčinná následnosť
HYSTERONPROTERON obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí
KOMISIA skupina osôb poverených určitou jednorazovou alebo trvalou úradnou alebo služobnou úlohou, zverenie veci do predaja, zmocnenie na výkon niečoho
OPTIMIZMUS dôverčivý vzťah k životu, kladný postoj, priaznivé a radostné poňatie sveta a života, sklon vidieť veci z lepšej stránky
PERMUTÁCIA zmena poradia v súvislom slede vecí alebo dejov, zámena poradia matematických množín
SVÄTOKRÁDEŽ krádež posvätnej veci, zneuctenie, urážka niečoho posvätného, vznešeného (pren.)
TAJNOSTKÁR kto rád udržiava veci v tajnosti
UTENZÍLIE potrebné veci nevyhnutnosti, náradie