Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre radený

ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ASOCIÁL človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti
ASOCIÁL človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti záujmom spoločnosti, bezohľadný, nespoločenský človek, tulák, príživník (hovor.)
BRAK vyradený tovar
GENUS rod, nadradený, širší pojem
CHRONOLOGICKÝ časovo následný, zoradený podľa časového priebehu
KARTOTÉKA lístkovnica, súbor lístkov s určitými údajmi zoradený abecedne alebo podľa iného systému
KOTEREC ohradený priestor pre zvieratá
LASTEX tkanina s gumenými niťami opradenými priadzou
LEGENDÁRNY opradený legendami, neskutočný, bájny, slávny